** ติดต่อศูนย์ OSS4CORP ได้ที่ oss4corp@gmail.com และเบอร์โทรศัพท์ 089-170-1400

ชื่อคอร์ส วันที่และเวลา ราคา รายละเอียด
zimbra open source edition administration 23-25 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น. 8,900 บาท/ท่าน คลิก
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม AppEngine ด้วยภาษา Go ยังไม่กำหนด – บาท/ท่าน คลิก
พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเรียนรู้ของเครื่องโดยภาษาไพธอน ยังไม่กำหนด – บาท/ท่าน คลิก

 

>> อบรมกับเรา
• โอนเงินค่าอบรม ผ่านทางบัญชี หรือโอนเงินผ่านหน่วยงาน
• สแกนและอัพโหลดหลักฐาน
สามารถตรวจสอบเลขที่การสมัครของท่านที่ ตรวจสอบสถานะการสมัคร