พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม AppEngine ด้วยภาษา Go

โครงการอบรม “พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม AppEngine ด้วยภาษา Go”

 

 

1. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ได้มีการขยายตัวมากขึ้นเว็บแอปพลิเคชันสามารถ

ใช้งานผ่านเว็บเบาร์เซอร์บนอุปกรณ์หลากหลายชนิดตั้งแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือ

อุปกรณ์เคลื่อนที่และยังมีการพัฒนาเว็บเซอร์วิสเพื่อใช้เป็นระบบแบคเอ็นของแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

แต่เนื่องจากการพัฒนาแอปพลิเคชันนั้นมีทางเลือกทั้งภาษาที่ใช้และแพลตฟอร์มในการพัฒามากมาย

ซึ่งแต่ละทางเลือกก็จะมีจุดเด่นและจุดด้อยต่างกันออกไป

 

AppEngineเป็นแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยทีมงานของบริษัท

Google มีจุดเด่นที่นักพัฒนาสามารถนำแอปพลิเคชันของตน ไปทำงานบนระบบ Google

Cloud หรือ Google FrontEnd ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันกับผลิตภัณฑ์อื่นของ Google

และนักพัฒนาแอปพลิเคชัน

สามารถเริ่มต้นพัฒนาทดสอบแอพพลิเคชั่นของตัวเองบนเครือข่ายดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ภาษาที่รองรับในการพัฒนาบนแพลตฟอร์มนี้ได้แก่ Go, Python, Java, PHP, .NET, NodeJS

และ Ruby ซี่งโครงการนี้ได้เลือกที่จะอบรมเพื่อเพิ่มทักษะของผู้เข้าอบรมโดยใช้ภาษา Go

 

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์ม AppEngine ด้วยภาษา​ GO

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์กับงานในรายวิชาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง

3. ผู้อบรม

ดร.ชยานนท์ ทรัพย์อาภา

Course Outline

 • Introduction to Appengine and Go language
 • Installation and Deployment
 • Appengine Development
  • Basic golang and Appengine
  • Project structure
  • Template system
  • Google Datastore and limitation
  • Upload file to Google Cloud Storage
  • Google Image service
  • Appengine search index (Full text search)
  • Appengine memcache system
  • Application design for scale
 • Google cloud console
  • Application cost calculation
  • Code optimization
 • Etc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *