ผู้ดูแลระบบ
ที่อยู่:
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
10900

อีเมล: oss4corp@gmail.com
โทรศัพท์: 089-170-1400
แฟกซ์: –
เบอร์มือถือ:089-170-1400

ห้องอบรม 708 ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี (ตึกใหม่) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน