ห้องอบรม 708 ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี (ตึกใหม่) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ที่พัก

ที่พักภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่พักใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่ โรงแรม KU HOME สถานที่ โรงแรมมารวย การ์เด้น
ราคาห้องพัก/คืน 1,200 บาท ราคาห้องพัก/คืน 1,600 บาท
เบอร์โทรศัพท์ 02-579-0010-5 เบอร์โทรศัพท์ 02-561-0510-47
เว็บไซต์ http://www.kuhome-greenery.com/ เว็บไซต์ http://www.maruaygardenhotel.com/
สถานที่ ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถานที่ โรงแรม Rama Gardens
ราคาห้องพัก/คืน 700 บาท (ราคาไม่รวมอาหารเช้า) ราคาห้องพัก/คืน 2,700 บาท
เบอร์โทรศัพท์ 02-940-5700 เบอร์โทรศัพท์ 02-558-7888
เว็บไซต์ เว็บไซต์ http://www.ramagardenshotel.com/
สถานที่ คณะวนศาสตร์
ราคาห้องพัก/คืน 700 บาท (ราคาไม่รวมอาหารเช้า)
เบอร์โทรศัพท์ 02-579-0170, 02-579-0520 ต่อ 112
เว็บไซต์